Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mířená VPs,VRs 16.10.2010

15. 10. 2010
 
                              Svaz vojáků v záloze České republiky
                            LABSKO -ORLICKÁ OBLAST
 
Propozice
 
Název a stupeň soutěže:                mířená VPs,VRs
                                                 
                                                                  Klubový přebor KVZ
 
Organizátor a pořadatel:                Orličtí ostrostřelci Čestice            reg. č. 10-51-06
 
 
Místo a den konání:                 Střelnice Čestice 16.10.2010
 
Organizační výbor:     Předseda a ředitel soutěže –      Pinkas Petr
                                    Hl. rozhodčí –                           Schwarzer Jan 1-023
                                   Tajemník –                                 Bek Zdeněk
                                    Správce střelnice –                    dle provoz. řádu
                                              
                                      Inspektor zbraní a zbrojíř –      Dobeš Bohumil st.
 
Soutěžní výbor:                    Předseda –               Pinkas Petr
                                             Hlavní rozhodčí –   Schwarzer Jan 1-023
                                              Předseda HK –         
Ostatní funkcionáři:               Řídící střelby:         Brož Petr
Členové HK –          
                                              Úsekoví rozhodčí –  
 
Ostatní rozhodčí a instruktoři budou určeni v případě potřeby na místě ze sboru rozhodčích KVZ.
 
Discipliny:                1. VPs1, VRs1 – střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč 135/P
                                2. VPs5,  VRs5 střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč 77/P
                                3. VPs, VRs - střelba z pistole či revolveru na přesnost, 5+10, terč SČS D-1(včetně „15-ky“)
                                Provedení disciplin standartně, vstoje.                               
                                Závodník se může účastnit v obou kategoriích zbraní.
 
Zbraně a střelivo:    Vlastní velkorážní pistole a revolvery dle pravidel SVZ. Pro uložení zbraně je povinné opaskové pouzdro nebo přepravní schránka. Je zakázáno použití extrémně výkonného či neschváleného střeliva.
 
Účast a hodnocení:           
Soutěže se mohou zúčastnit:         -            členové SVZ s platným členským průkazem
            - členové ost. střeleckých organizací s platným čl. průkazem
                                                     
           
Funkcionáři se soutěže mohou zúčastnit i jako závodníci.
Vyhodnocováno bude celkové pořadí jednotlivců ze součtu všech disciplin, v kategorii VPi, VRs . Členům SVZ budou přiznány výkonnostní třídy v disciplině. V případě rovnosti bodů a stejného počtu 15,10, 9,… bude rozhodovat lepší výsledek na poslední disciplině.
 
                                                
Organizační ustanovení:
Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní odpovědnost, vlastní náklady, vlastní nebezpečí a budou zaprezentováni s podmínkou výslovného souhlasu s uvedením svých osobních údajů.
 
 
Zdravotnické zabezpečení zajištěno organizátorem soutěže.
 
 
 
 
Časový program:  8.00 -    9.00                prezentace závodníků, přejímka zbraní
                             9.00 -    9.15         zahájení, poučení závodníků
                             9.15 – 15.00                provádění disciplin, pořadí nejdříve terč 135/P, pak 77/P, SČS-D1,
                                                                              nejdříve kat. VPs, pak VRs.
15.30                   vyvěšení výsledků
16,00                   vyhlášení výsledků
 
 
Technická a bezpečnostní ustanovení:          
Soutěžící a rozhodčí musí mít na střelišti chrániče zraku a sluchu, musí dodržovat pravidla bezpečnosti při střelbě a provozní řád střelnice (desatero závodníka). Soutěžící se musí řídit pokyny a povely řídícího střelby i ostatních funkcionářů. Soutěží se podle pravidel sportovních činností SVZ ČR, platných od 1.1.2007.
 
Protesty:              
Neprotestuje se
 
Závěrečná ustanovení:                Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto propozice v případě závažných okolností.
 
 
Propozice schválila rada KVZ Orličtí ostrostřelci Čestice, reg. č. 10-51-06, dne 12.10.2010
 
 
 
 
 
 
 
Ing Jan Schwarzer 1-023                                                     Petr Pinkas

     hlavní rozhodčí                                                                                   ředitel soutěže